Wat kost een dienstencheque?

NETTOTARIEVEN

Het te betalen bedrag is € 9 per volledig gepresteerd uur. U geniet van een belastingvermindering van 30% van de totale waarde, waardoor uw dienstencheque u uiteindelijk maar 6,30 euro kost. (de maximale fiscale aftrek bedraagt € 1.400 per persoon/per kalenderjaar).

Gebruikers met een laag inkomen kunnen genieten van het belastingvoordeel via een terug betaalbaar belastingkrediet. U kunt de terugbetaling aanvragen door uw belastingaangifte in te dienen met uw fiscaal attest. Indien u geen belastingbrief ontvangt, kunt u die op eigen initiatief aanvragen bij uw belastingkantoor.

Meer info: Contactcenter FOD Financiën, 02 572 57 57.